Pianist Nguyễn Việt Trung: Tôi thích những khoảng sáng và vẻ đẹp của âm thanh

Bài hát

Pianist Nguyễn Việt Trung: Tôi thích những khoảng sáng và vẻ đẹp của âm thanh

0
0
Trình bày: Trần Lệ Chiến
Giới thiệu Tác giả Phổ nhạc
Danh sách phát