profile avatar

Văn Cao

Văn Cao là một nhạc sĩ, họa sĩ, nhà thơ, chiến sĩ biệt động ái quốc người Việt Nam sinh ra tại Hải Phòng. Ông là tác giả của ca khúc Tiến quân ca, quốc ca chính thức của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đồng thời ông cũng là một trong những nhạc sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất của nền Tân nhạc Việt Nam. Ông được giới chuyên môn và công chúng yêu nhạc đánh giá một cách rộng rãi là một trong ba nhạc sĩ nổi bật nhất của nền âm nhạc hiện đại Việt Nam trong thế kỷ XX, là một nghệ sĩ đa tài vừa là nhạc sĩ, họa sĩ, vừa là nhà thơ.


Sau năm 1943 rời Hải Phòng, Văn Cao giác ngộ và bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng. Ông viết và phụ trách ấn loát cơ quan Phan Chu Trinh, in sách báo và truyền đơn bí mật.


Sau Cách mạng Tháng Tháng, Văn Cao vừa là phóng viên, vừa tham gia trình bày báo Lao động. Kháng chiến toàn quốc, Văn Cao ra Liên khu III rồi phụ trách một bộ phận điều tra của Công an Liên khu X ở Lào Cai và viết báo Độc lập.


Trở về Việt Bắc vào đầu năm 1950, ông phụ trách Đoàn Nhạc sĩ Việt Nam, là Trưởng ban Âm nhạc Vụ Văn học - Nghệ thuật của Bộ Giáo dục. Cuối năm 1951, ông về Hội Văn Nghệ Việt Nam rồi lại sang làm công tác âm nhạc ở Xưởng Điện ảnh.


Sau khi hòa bình lập lại, Văn Cao là một trong những thành viên tích cực trong Ban vận động thành lập Hội Nhạc sĩ sáng tác Việt Nam. Ông là Ủy viên Chấp hành khóa I Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Phó Tổng thư ký Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, Ủy viên Chấp hành khóa III Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhì, cùng nhiều giải thưởng khác

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố nhạc sĩ Văn Cao
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố nhạc sĩ Văn Cao

Nguyễn Tiến Mạnh

,

Văn Thao

,

Thụy Kha

Lượt xem: 3
Bản quyền: Bản quyền
Ngày đăng tải: 04/04/2024
Lần cập nhật: 06/04/2024
Nhạc sĩ Văn Cao: Những tác phẩm tiêu biểu
Nhạc sĩ Văn Cao: Những tác phẩm tiêu biểu

Nguyễn Tiến Mạnh

,

Nhiều ca sĩ

Lượt xem: 2
Bản quyền: Bản quyền
Ngày đăng tải: 09/04/2024
Lần cập nhật: 30/05/2024